Logo
全文檢索服務
圖書館首頁  |  兒童版
    


「館藏」內容中,符合搜尋字詞「986417391X」的文件總計有 1 筆。底下每頁搜尋結果包含 20 筆文件,總計有 1 頁。

                                            1                                  

1. 達文西 : 偉大的夢想家
出版年份:   2004,11 第一版 出版社:  臺北市 : 天下遠見
作者:  羅伯特.貝爾德(Robert Byrd)文.圖; 黃筱茵譯
*關聯度: 1

                                            1                                  
新北市立圖書館 版權所有
館址:22042 新北市板橋區莊敬路62號
電話:02-2253-4412
建議使用1024x768之解析度觀看本網站