Logo
全文檢索服務
圖書館首頁  |  兒童版
    


「館藏」內容中,符合搜尋字詞「9789864273140」的文件總計有 1 筆。底下每頁搜尋結果包含 20 筆文件,總計有 1 頁。

                                            1                                  

1. 那些年的美好時光
出版年份:   2019.06 出版社:  
作者:  左朗.德芬卡爾(Zoran Drvenkar)文 ; 尤塔.鮑爾(Jutta Bauer)圖 ; 葉靖文譯新北市永和區 : 韋伯文化國際出版有限公司
*關聯度: 1

                                            1                                  
新北市立圖書館 版權所有
館址:22042 新北市板橋區莊敬路62號
電話:02-2253-4412
建議使用1024x768之解析度觀看本網站