Logo
全文檢索服務
圖書館首頁  |  兒童版
    


「館藏」內容中,符合搜尋字詞「9789863206118」的文件總計有 1 筆。底下每頁搜尋結果包含 20 筆文件,總計有 1 頁。

                                            1                                  

1. 謝謝你, 美洲豹
出版年份:   出版社:  
作者:  艾倫.拉賓諾維茨(Alan Rabinowitz)著 ; 簡美麟圖 ; 劉嘉路譯臺北市 : 遠見天下出版 ; 2015.01 第一版
*關聯度: 1

                                            1                                  
新北市立圖書館 版權所有
館址:22042 新北市板橋區莊敬路62號
電話:02-2253-4412
建議使用1024x768之解析度觀看本網站