Logo
全文檢索服務
圖書館首頁  |  兒童版
    


「館藏」內容中,符合搜尋字詞「9570398949」的文件總計有 1 筆。底下每頁搜尋結果包含 20 筆文件,總計有 1 頁。

                                            1                                  

1. 飛向夢工廠 : 穿上文學的翅膀
出版年份:   民94 臺北一版 出版社:  臺北縣永和市 : 富春文化
作者:  黃秋芳著
*關聯度: 1

                                            1                                  
新北市立圖書館 版權所有
館址:22042 新北市板橋區莊敬路62號
電話:02-2253-4412
建議使用1024x768之解析度觀看本網站